פרי מגדים 36, מבשרת ציון
גודל מגרש:  300 מ"ר
בנין מגורים - 5 יח' דיור