ציפורי 4, טבריה
מבנה היסטורי בשיפוץ
גודל מגרש: 800 מ"ר
בנין מגורים - 9 יח' דיור