הזית, מבשרת ציון
גודל מגרש:  650 מ"ר
בנין מגורים - 5 יח' דיור